Vännfors/Selets FvO

Vännfors och Långforsen Selets fiskeområde

Från och med 2014 kommer Vännfors Sff och Långforsen-Selets Fvo att samarbeta med gemensamma fiskekort i Vindelälven. Här hittar du Vindelälvens första forsar och många outforskade platser att fiska lax och harr på. Vid lax- och öringfiske i älven kräver vi att ni rapporterar ert fiske. Välkommen

Från och med 2014 kommer Vännfors Sff och Långforsen-Selets Fvo att samarbeta med gemensamma fiskekort i Vindelälven. Här hittar du Vindelälvens första forsar och många outforskade platser att fiska lax och harr på. Vid lax- och öringfiske i älven kräver vi att ni rapporterar ert fiske. Välkommen

Vid ett dispensfiske krävs dispenskort och särskilda regler gäller.

Allmäna regler
Endast fiske med handredskap är tillåtet.

För alla fiskekort får barn upp till 15 år fiska gratis i målsmans sällskap som givetvis måste ha löst giltigt fiskekort.

Allt fiske enligt gällande sötvattensregler.

Fångstrapportering
Du är skyldig att erlägga fångstrapport vid lax- och öringfiske i Vindelälven oavsett om du fångat fisk eller ej. När din fisketid går får du ett mail och/eller ett SMS med instruktioner.

Vi uppmanar våra fiskegäster till god fisketik och sunt förnuft. Lämna vattnet som du vill hitta det igen

Tack för att ni följer våra regler och för att ni fiskar hos oss.

Öring, Fiskeperiod: 1/5 – 31/8 samt 15/10 – 31/12 övriga tider fiskeförbud.

Lax, Fiskeperiod: 19/6 – 31/8 övriga tider fiskeförbud om inte annat meddelas via hemsidan.

Harr, Fiskeförbud 15/4 – 31/5

Öring
Minimimått 35 cm
Max en öring per fiskare och dag. All övrig öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.

Lax
Minimimått 50 cm
Max en lax per fiskare och dag.

Harr
Minimimått 35 cm
Max 3 fiskar per fiskande och dag.