Giertsbäckens FVO

Giertsbäckens FVO

Fiskekortspriser

Avser nedre och övre Giertsbäcken samt Giertsjaur. Specialsträckan se nedan!

1 dygn 150 kr
3 dygn 300 kr
7 dygn 600 kr
Årskort 1 000kr

Du köper fiskekort hos fiskevärdar för Giertsbäckens FVO:

Sören Forsmark 073-030 10 18

Sören Långberg 070-653 40 26

Per-Eric Magnusson 070-559 74 33

Tage Gustafsson 070-383 40 15

Specialsträckan 500 kr/dygn med begränsningen 6 kort per dygn.
Kort för specialsträckan köper du på Hook & Cup Visitor center i Sorsele.
Årskort för fast boende och stugägare utan mark 200 kr per familj.
I årskortet ingår endast fiske i sjön, max 5 (märkta) nät.

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. För alla fiskekort får barn upp till 15 år fiska gratis i målsmans sällskap som måste ha löst giltigt fiskekort.

Zon 1: Älvsträckan från områdets västra gräns till älven mitt för skolan i Ekorrsele.
Zon 2: Älvsträckan från skolan i Ekorrsele till och med Holmforsen.
På sträckan är enbart flugfiske tillåtet. Minimimått på sträckan är för harr och öring vara 40 cm. Endast 1 fisk får tas tillvara per fiskare och fiskedygn och denna skall då alltså hålla stadgat minimimått för denna sträcka. Fiskerättsägare undantas från dessa regler, men fiskerättsägare skall bedriva sitt fiske på ett sådant sätt att det inte stör kortfiskegästerna eller äventyrar uppbyggnaden av fiskbeståndet.
Zon 3: Älvsträckan nedströms Holmforsen till områdets östra gräns.

Ej minimimått i inplanterade vatten.

Rödingtjärn:                                                                                                                                            Fiske från båt är ej tillåtet. Fiske från flytring är dock tillåtet.

Djuptjärn:
Fiske från båt är ej tillåtet. Fiske från flytring är dock tillåtet.

Sören Forsmark 073-030 10 18

Sören Långberg 070-653 40 26

Per-Eric Magnusson 070-559 74 33

Tage Gustafsson 070-383 40 15