Björksele FvO

Björksele FVO

Björksele fvo ligger ca 60 km nordväst om Lycksele. Det omfattar del av Vindelälven, samt ett flertal fiskrika sjöar och tjärnar. Området är lättillgängligt och välordnat med tillgång till båtuthyrning.

Från Lycksele tätort kör man väg 365 mot Norsjö. Efter ca 35 km tar man vänster mot Sorsele, väg 363. Efter ytterligare 25 km når man Björksele .

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. För alla fiskekort får barn upp till 15 år fiska gratis i målsmans sällskap som givetvis måste ha löst giltigt fiskekort.

Fisket i Ljusvattentjärn är FÖRBJUDET tills vidare.

Öring
Fiskeperiod: 1/5 – 31/8 samt 15/10 – 31/12 övriga tider fiskeförbud.

Lax
Fiskeperiod: 19/6 – 31/8.

Fiskeförbud gäller på Ljusvattentjärn till vidare.
Kvarnbäcken totalt fiskeförbud hela året.

Allt fiske enligt gällande sötvattensregler.

 

Öring
Minimimått 35 cm
Max en öring per fiskare och dag. All övrig öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.

Lax
Minimimått 50 cm
Max en lax per fiskare och dag.

Harr
Minimimått 35 cm

Under dispensfisket gäller särskilda fiskekort och särskilda regler:
1. Du måste lösa dispenskort
2. Du måste rapportera ditt fiske

Samtliga vatten är upplåtna för fiske med handredskap. Kvarnbäcken är totalfredad under hela året.

I Hornträsket får även utomstående som löst årskort fiska med 5 st nät. För markägare och övriga bybor gäller ingen begränsning av nät i Hornträsket.