Ruskträsk FvO

Ruskträsk FVO

Samtliga vatten inom fiskevårdsområdets gränser är upplåtna för fiske med handredskap. Observera att för Vindelälven gäller särskilda regler och för Ruskträskbäcken särskilt fiskekort.

Samtliga vatten inom fiskevårdsområdets gränser är upplåtna för fiske med handredskap. Observera att för Vindelälven gäller särskilda regler och för Ruskträskbäcken särskilt fiskekort.

Fiskebestämmelser gällande Ruskträsk FVO. (2021-01-01)

Allmänt.
Samtliga vatten är upplåtna för fiske med handredskap. För Ruskträskbäcken och för Vindelälven gäller särskilda regler. Ruskträsk FVO utför ett aktivt fiskevårdsarbete och ber er att hjälpa till.
Hoppas du får ett fint fiske och en skön naturupplevelse här inom Ruskträsk FVO.

För alla vatten utöver Ruskträskbäcken och Vindelälven gäller:
Öring: En öring mellan 35-50 cm per dag och kort får behållas. Övriga öringar skall återutsättas.

För Ruskträskbäcken gäller1 separat fiskekort och kvotering.
Allt mete och fiske med naturligt bete såsom mask, maggot och räka är förbjudet i bäcken.
Övre delen av bäcken ovanför fallet upp till tröskeln i Ruskträsket (se kartan) är begränsad till enbart flugfiske3 med hullingfri krok och C&R dvs. ”catch and release”, vilket innebär att all6 fisk skall varsamt återutsättas.
Nedre delen av bäcken nedströms fallet (se kartan). Här är även spinnfiske tillåtet men då med en hullingfri enkelkrok. C&R dvs. ”catch and release” “, vilket innebär att all6 fisk skall varsamt4 återutsättas.
Fisketider: Bäcken är helt fredad 1/9 – 14/10. Harr är fredad 15/4 – 31/5
Nedre gräns för Ruskträskbäcken är där bäcken rinner ut i Ruskträskavan (se kartan).
Under perioder av mycket lågt vattenstånd eller hög vattentemperatur säljs inga fiskekort.
I Ruskträskbäcken har ett omfattande restaureringsarbete genomförts. Bäcken är helt avgörande för vårt arbete för att få tillbaka ett bra öringsbestånd både uppströms och nedströms.

Fångsrapportering vid fiske i Ruskträskbäcken är obligatorisk. Se nedan.
Kontaktuppgifter Ruskträskbäcken: Roland Sjögren, 070-325 02 76 eller roland.sjogren@gmail.com

För Vindelälven gäller:
Minimått: Lax intervallmått: 50-65cm. Enbart spöfiske. Max en lax per kort och dag får behållas. Fångsrapportering obligatorisk.
Öring minimått: 35cm. Max en öring per kort och dag får behållas.
Harr minimimått: 35cm. Max 3 harrar per kort och dag får behållas.

Fisketider: Lax är tillåtet under tiden 1/1 – 1/4 och 19/6 – 31/8. Dispens för ytterligare 14 dgr kan sökas.
Öring är fredad 1/9 – 15/10
Harr är fredad 15/4 – 31/6

Om dessa fiskebestämmelser måste ändras anslås detta på föreningens anslagstavlor (se kartan) och på vår webbsida www.fiskekort.se/rusktrask.
Du som fiskar i våra vatten har skyldighet att ta rätt på vad som gäller.
Fiskekortet är personligt och skall medtagas och vid anmaning uppvisas.
Som ett led i våra fiskevårdande åtgärder sker fisketillsyn5.
Om du ser något som verkar vara otillåtet fiske ring eller sms:a omgående till: 070-325 02 76.

Fiskekort:
Dygnskort sportfiske: 75:- (ej Ruskträskbäcken)
Årskort sportfiske: 300:- (gäller även familj)(ej Ruskträskbäcken)
Ruskträskbäcken: 250:-/dygn Kvotering2. Fångsrapportering är obligatorisk.
Båthyra (endast i Alträsket) 50:-/dygn Båtbokning 070-325 02 76
Båthyra för de som har årskort för sportfiske är 0:-/dygn.
Barn under 18 år fiskar på målsmans kort. Årskort gäller kalenderår.

Fångsrapportering: 
Lax: Ange tid och plats, längd och om möjligt vikt och kön.
Öring: Ange antal ”mindre än 35 cm”, ”mellan 35 – 45 cm” och ”över 45 cm”. Ange även dag.
Övrig rapportering till
Anmälan är viktig för att kartlägga resultat av och ev. behov av ytterligare fiskevårdande åtgärder.

1. För Vindelälven gäller i första hand Hav och Vattenmyndighetens (HaV) bestämmelser HVMFS 2013:8.2019-05-20.
2. Kvoteringen sköts av Roland Sjögren, 070-325 02 76 eller roland.sjogren@gmail.com
3. Flugfiske är fiske med flugspö och fluglina. Med andra ord inte med kastdupp, kastflöte eller dylikt.
4. Varsamt innebär att du fuktar händerna innan du berör fisken för att inte skada slemskiktet och att du inte tar upp fisken ur vattnet om det går att undvika. Ge fisken tid att återhämta sig i vattnet innan du släpper den. Harren är känslig för långvarig drillning
5. Fiske utan fiskekort (olovligt fiske) polisanmäls. Fångst och redskap beslagtas.
Fiske som bryter mot FVO’s lokala bestämmelser (olaga fiske) lyder under Lagen om fiskevårdsområden (LOFO). Den innebär att FVO tar ut en kontrollavgift. I vårt fall: 4000:- vid olaga fiske i Ruskträskbäcken och 2000:- vid olaga fiske i övriga vatten. Fångsten beslagtas.
6 Gädda och abborre skall inte återutsättas i bäcken.