Laisälvens FvO

Laisälvens FVO

Välkommen till Laisälvens fiskevårdsområde i Arjeplogs kommun! Här erbjuder vi ett brett utbud av fiske i Laisälven och i sjöarna Västra- och Östra Mullejaure. Strömmar och forsar håller en bra stam av harr och öring och i sjöarna finner du gädda och abborre av god kvalitet.

www.laisalven.se

Vårat område täcker Laisälven med intilliggande sjöar och vattendrag, från södra länsgränsen upp till Björklidens område, en sträcka på knappt tre mil, och från Björklidens område upp till Storlaisans utloppsström, en sträcka på knappt en mil. Dessutom ingår även sjöarna Västra- och Östra Mullejaure.

I vårt område erbjuder vi gott om vindskydd och rastplatser med färdighuggen ved. Bland annat vid Ackerforsen, Hästskoforsen, Brattforsen, Sadeforsen, Holmselforsen, Granseleluspen och sjön Östra Mullejaure. Fiskevårdsområdet är mycket välskött och det är trevligt att komma till de städade och välordnade rastplatserna samt vårt goda fiske efter främst öring, harr, abborre och gädda.

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.

Fiske med handredskap och endast ett spö per person och fiskekort får användas.

För alla fiskekort får barn upp till 15 år fiska gratis i målsmans sällskap som måste ha löst giltigt fiskekort.

Obs! inga fiskekort återköpes

Allt fiske enligt gällande sötvattensregler.

Laisälven
Fiskekortet “Laisälven” gäller i alla vatten förutom Ö. och V. Mulljaur.

Östra- och Västra Mulljaur
Fiskekortet “Mullejaurkortet” gäller för sjöarna Östra- och Västra Mulljaur.

Gällande sötvattensregler:

Öring
Fiskeperiod: 1/5 – 31/8 samt 15/10 – 31/12 övriga tider fiskeförbud.

Harr
Fiskeförbud 15/4 – 10/6.

Fiske med handredskap och endast ett spö per person och fiskekort får användas.

Fiske med levande agn, t.ex. mask, är förbjudet ovan odlingsgränsen.

 

Öring
Minimimått 40 cm
Max en öring per fiskare och dag. All övrig öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.

Harr
Minimimått 35 cm

All fångad fisk med mindre mått släpps tillbaka i vattnet.

OBS. Totalt Max 5st fiskar inkl. 1st öring per dygn.

Kvoterad specialsträcka “Dellikholmen”. Ungefär 8 kilometer nedströms Storlaisan ligger Dellikholmen, strax nedanför där Dellikälven rinner ner i Laisälven. Här är ett av älvens absolut hetaste fisken efter grov öring och grov harr. På holmen finns en 4-bäddsstuga för uthyrning. I hyran ingår båt och en helt egen sträcka på 400 meter av älven. När ni hyr stugan för första gången är det obligatoriskt att ni köper en halv dags guidning. Guiden visar hur ni kör upp genom strömmen, samt håller en säkerhetsgenomgång och visar er hur ni ska köra genom strömmarna.

Klicka här för boende

Richard Landström (bokning och information)

0730 42 84 24info@ricla.se

ÖVRIG KONTAKTINFORMATION

Isak Landström (information), 076 824 60 68

För dig som vill bo nära vattnet finns det en del olika alternativ. Föreningen har två egna stugor att erbjuda som ligger belägna på två av de hetaste fiskeplatserna längs älven. Dessutom finns möjlighet till att hyra boende av externa aktörer. Ni hittar länk till info om våra boenden här.

For more info about our fishing spots, cabins and windbreaks, visit our website: http://www.laisalven.se