Bäckarforsens och Trollforsarnas Fvo

Här kan du köpa fiskekort

Här finns möjligheter för såväl sommar- som vinterfiske. Vindelälven har på denna sträcka goda bestånd av i första hand harr. På de lugnflytande sträckorna av älven dominerar sik aborre och gädda. Inplanterade vatten med röding öring finns också inom området.

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. För alla fiskekort får barn upp till 15 år fiska gratis i målsmans sällskap som måste ha löst giltigt fiskekort.

Vindelälven
Allt fiske enligt gällande sötvattensregler.

Vindelälven

Öring
Fiskeperiod: 1/5 – 31/8 samt 15/10 – 31/12 övriga tider fiskeförbud.

Lax
Fiskeperiod: 19/6 – 31/8 övriga tider fiskeförbud.

Harr
Fiskeförbud 15/4 – 31/5

För att freda öring & lax inför lekperioden och begränsa harrfisket är det förbjudet att fiska efter dessa arter från den 1 september fram till isläggning, fiske på selen efter andra arter är dock tillåtet.

Rödingtjärn:
Fiske är årligen tillåtet mellan 1 januari – 1 oktober.

Djuptjärn:
Fiske är årligen tillåtet mellan 1 januari – 1 oktober.

 

Fiske med handredskap och endast ett spö per person och fiskekort får användas.

 

Vindelälven

Öring
Minimimått 35 cm
Max en öring per fiskare och dag. All övrig öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.

Lax
Minimimått 50 cm
Max en hanlax per fiskare och dag.

Harr
Minimimått 35 cm.

Rödingtjärn:
Maximalt tre fiskar per fiskare och kort får fångas.

Djuptjärn:
Maximalt tre fiskar per fiskare och kort får fångas.

Zon 1: Älvsträckan från områdets västra gräns till älven mitt för skolan i Ekorrsele.
Zon 2: Älvsträckan från skolan i Ekorrsele till och med Holmforsen.
På sträckan är enbart flugfiske tillåtet. Minimimått på sträckan är för harr och öring vara 40 cm. Endast 1 fisk får tas tillvara per fiskare och fiskedygn och denna skall då alltså hålla stadgat minimimått för denna sträcka. Fiskerättsägare undantas från dessa regler, men fiskerättsägare skall bedriva sitt fiske på ett sådant sätt att det inte stör kortfiskegästerna eller äventyrar uppbyggnaden av fiskbeståndet.
Zon 3: Älvsträckan nedströms Holmforsen till områdets östra gräns.

Ej minimimått i inplanterade vatten.

Rödingtjärn:                                                                                                                                            Fiske från båt är ej tillåtet. Fiske från flytring är dock tillåtet.

Djuptjärn:
Fiske från båt är ej tillåtet. Fiske från flytring är dock tillåtet.