Rödåbygdens FvO

Rödåbygdens FVO

Rödåbygdens Fvo upplåter del av Vindelälven och Rödån, samt ett antal sjöar för fiske. I Vindelälven har du chans att fånga lax och i sjöarna hittar du ett bra fiske efter abborre och gädda.

Båt finns att hyra i Bergvattnet där du har chans att fånga stor gädda. Kontakta Fredrik Nilsson 0701752936 om du vill hyra båt eller om du har andra frågor och funderingar rörande vårt fiskevårdsområde.

Välkommen att fiska hos oss!

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. För alla fiskekort får barn upp till 15 år fiska gratis i målsmans sällskap som givetvis måste ha löst giltigt fiskekort.

Allt fiske enligt gällande sötvattensregler.

Fvo uppmanar till restriktivt fiske i samtliga biflöden till Vindelälven eftersom dessa fungerar som barnkammare för havsöringen.

Rödåbygdens Fvo uppmanar våra fiskegäster till god fisketik och sunt förnuft. Lämna vattnet som du vill hitta det igen

Tack för att ni följer våra regler och för att ni fiskar hos oss.

Öring
Fiskeperiod: 1/5 – 31/8 samt 14/9 – 31/12 övriga tider fiskeförbud.

Lax
Fiskeperiod: 19/6 – 31/8 övriga tider fiskeförbud.

Harr
Fiskeförbud 15/4 – 31/5

Fiske med handredskap och endast ett spö per person och fiskekort får användas.

Öring
Minimimått 50 cm
Max en öring per fiskare och dag. All övrig öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.

Lax
Minimimått 50 cm
Max en lax per fiskare och dag. All vild lax skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.

Harr
Minimimått 35 cm
Max 3 fiskar per fiskande och dag.

Övriga arter
För övriga arter gäller sunt förnuft.

Fredrik Nilsson

0701752936