Falträsk Fvo

Här kan du köpa fiskekort!

Välkommen till Falträsk Fvo. Här kan du köpa våra fiskekort online. Förutom våra dags och årskort kan du även köpa dygnskort till Storbergstjärn. Ädelfisk finns i ; Storbergstjärn, Kalltjärn, Falträsket, Grenen, Storträsket, och Gravmark- sjön.

Ha alltid med ditt fiskekort. Det underlättar för dig och våra tillsynsmän vid kontroll. Brott mot gällande regler lagförs. Kortet gäller från datumet vid köpet till nästa års datum. ( exempel 2/7 2019 —- 1/7 20120.) Kortet är personligt. För familjekort gäller personer som är folkbokförda på samma adress. Barn upp till 15 år fiskar gratis på målsmans kort.

Sportfiske med handredskap, vilket menas aktivt sportfiske med spö.

Fiske med nät är tillåtet i Falträsket, Storträsket, Grenen, Åtjärn och Sikträsket. Nätförbud gäller inom 100 meter från sund och bäckars in-och utlopp.

Fiske från båt är tillåtet i Falträsket, Storträsket, Grenen, Lappträsket, Sikträsket och
Åtjärn.

 

Max 3 fiskar av harr, röding och öring får tas upp per kort och dygn.

Öring min 50 cm.

Fiskeförbud gäller i Styggbäcken, Tväråbäcken och Västibäcken. Fram till bron vid väg 1000. ( Mellan Falträsk och Norrbyberg.)

OBS! För Storbergstjärn gäller separata dagfiskekort å 200 kronor. Gäller från årsskiftet 2020. Max tre fiskar per dag.

Elis Ivarsson

070-471 94 20